تفاوت میان نسخه‌های «دانشکده مهندسی معدن، متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر»

جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
روسای دانشکده از بدو تاسیس تا کنون عبارتند از:
 
* آقای دکتر کوروش شهریار
* دکتر سیروس شفیقی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵
* دکتر فیروز علی نیا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰
کاربر ناشناس