تفاوت میان نسخه‌های «تور دنیای من»

## «Beautiful Girls» <small>(ترانهٔ [[شان کینگستون]])</small>
## «Billionaire» <small>(ترانهٔ [[تراوی مک‌کوی]])</small>
# <li value="13">" «بالا» (Up")
# «اون باید من باشم»
# مختلط:
## «[[می‌خوای چیزی رو شروع کنی]]» <small>(ترانهٔ [[مایکل جکسون]])</small>
## «[[Walk This Way» <small>(ترانهٔ [[اروسمیث]]»)</small>
# «[[اینی مینی]]» <small>(با همراهی [[شان کینگستون]])</small>
# «[[یک‌بار]]»
# «[[به سمت زمین]]»
# «[[عزیزم (ترانه)|عزیزم]]»
}}
#
# «[[عاشقم باش]]»
# «[[بزرگ‌تربزرگتر (ترانه)|بزرگتر]]»
# «[[تو بخند]]»
# «عشق فراری» (Runaway Love)
# «[[هرگز نگو هرگز (ترانه)|هرگز نگو هرگز]]»
# <li value="11">Backup Singers (Legaci) Medley:
 
## «[[OMG (song)|OMG]]»
## «OMG» <small>(ترانهٔ [[آشر]])</small>
## «[[Hey, Soul Sister]]»
## «[[DownHey, (JaySoul Sean song)|Down]]Sister»
## «Down» <small>(ترانهٔ [[جی شان]])</small>
## «[[My Love (Justin Timberlake song)|My Love]]»
## «My Love» <small>(ترانهٔ [[جاستین تیمبرلیک]])</small>
## «Nothin' On You» <small>(ترانهٔ [[بی.او.بی]])</small>
## «[[Beautiful Girls (Sean Kingston song)|Beautiful Girls]]»
## «Beautiful Girls» <small>(ترانهٔ [[شان کینگستون]])</small>
## «[[Billionaire (song)|Billionaire]]»
## «Billionaire» <small>(ترانهٔ [[تراوی مک‌کوی]])</small>
# <li value="13">"Up"
 
 
# <li value="13">"«بالا» (Up")
# «[[اون باید من باشم]]»
# مختلط:
## «[[می‌خوای چیزی رو شروع کنی]]» <small>(ترانهٔ [[مایکل جکسون]])</small>
## «[[Walk This Way» <small>(ترانهٔ [[اروسمیث]]»)</small>
 
# «[[اینی مینی]]» <small>(با همراهی [[شان کینگستون]])</small>
# «[[یک‌بار]]»