تفاوت میان نسخه‌های «بیمارستان روزبه»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
{{بیمارستان ایران
'''روزبه'''، نام یک بیمارستان روانپزشکی است در [[تهران]]. این بیمارستان نخستین مرکز مدرن [[روانپزشکی]] دولتی در کشور به شمار می‌رود.
|نام‌رسمی= بیمارستان روزبه
در سال 1319 بیمارستان شماره یک شهرداری ضمیمه دانشکده پزشکی تهران گردید و به نام بیمارستان روزبه موسوم گردید.جنب ان ساختمان تیمارستانی بود که متعلق به شهرداری بود.بيمارستان در ان زمان شامل قسمتهاي زير بود:
|روی‌نقشه= آری - هردو <!-- اختیاری پنهان --> <font color="red"> اگر بخواهید، تصویر روی نقشه نشان‌داده‌شود حتماً باید این مورد آری باشد و عرض و طول جغرافیایی نیز مقدار داشته‌باشد. هردو برای زمانی است که بخواهید هم نقشه و هم تصویر نشان داده شوند.</font>
|عرض‌جغرافیایی = <!-- اختیاری پنهان -->
|طول‌جغرافیایی = <!-- اختیاری پنهان -->
|تصویر= <!-- اختیاری پنهان -->
|اندازه‌تصویر= <!-- اختیاری پنهان --> برای تعیین عرض نقشه یا تصویر. اگر اندازه‌تصویر انتخاب نشود برای تصویر به طور پیشفرض 200 در نظر گرفته می‌شود.
|برچسب‌تصویر= <!-- اختیاری پنهان -->
|نام‌دیگر= <!-- اختیاری پنهان -->
|نام‌قدیمی= <!-- اختیاری پنهان -->
|محل= [[تهران]]
|نشانی= <!-- اختیاری پنهان -->
|نوع= <!-- اختیاری پنهان -->
|دانشگاه‌مرتبط= <!-- اختیاری پنهان -->
|تخصص= <!-- اختیاری پنهان -->
|تأسیس= [[1319]]
|تعدادتخت‌خواب= <!-- اختیاری پنهان -->
|وب‌گاه= <!-- اختیاری پنهان -->
}}
 
بخش جراحي، بخش بيماريهاي مغز و پي، درمانگاه جراحي و داروخانه.
 
'''روزبه''' ، نام یک بیمارستان روانپزشکی است در [[تهران]].
درسال 1344بخش جراحي تعطيل شد وبجاي ان بخش پزشكي و درمانگاه پزشكي دائر گرديد.
 
'''روزبه'''، نام یک بیمارستان روانپزشکی است در [[تهران]]. این بیمارستان نخستین مرکز مدرن [[روانپزشکی]] دولتی در کشور به شمار می‌رود.
در سال 1328 بخش بيماريهاي مغز و پي و ودرمانگاه جراحي به بيمارستان هزارتختخوابي و بخش پزشكي به بيمارستان وزيري منتقل شد.و بيمارستان مجددا به شهرداري واگذار شد.و بيماران تيمارستان نيز به اين قسمت منتقل شدند و در عوض باغ تيمارستان به دانشكده پزشكي واگذار گرديد.
 
== تاریخچه ==
 
در سال [[1319]] بیمارستان شماره یک شهرداری ضمیمه دانشکده پزشکی تهران گردید و به نام بیمارستان روزبه موسوم گردید.جنب ان ساختمان تیمارستانی بود که متعلق به شهرداری بود.بيمارستان در ان زمان شامل قسمتهاي زير بود:
 
 
جنب ان ساختمان تیمارستانی بود که متعلق به شهرداری بود.
 
بيمارستان در ان زمان شامل قسمتهاي زير بود:
 
بخش جراحي،جراحي ، بخش بيماريهاي مغز و پي،پي ، درمانگاه جراحي و داروخانه.
 
درسال 1344بخش[[1344]] بخش جراحي تعطيل شد وبجايو بجاي ان بخش پزشكي و درمانگاه پزشكي دائر گرديد.
 
در سال [[1328]] بخش بيماريهاي مغز و پي و ودرمانگاه جراحي به بيمارستان هزارتختخوابي و بخش پزشكي به بيمارستان وزيري منتقل شد. و بيمارستان مجددا به شهرداري واگذار شد. و بيماران تيمارستان نيز به اين قسمت منتقل شدند و در عوض باغ تيمارستان به دانشكده پزشكي واگذار گرديد.
 
در بيمارستان روزبه حدود دو سال براي معالجه معتادين به افيون بخشي با 20 تخت دائر بود كه اداره ان با دانشكده نبود و به نام بيمارستان تعاون ناميده مي شد.
 
بخش بيماريهاي رواني از فروردين [[1329]] در بيمارستان هزارتختخوابي تاسيس شد و در تاريخ [[4/7/ مهر]] [[1330]] به محل فعلي بيمارستان روزبه (كه قبلا بيمارستان تعاون بود) انتقال يافت كه شامل دو قسمت مردانه وزنانه با 45 تخت و يك درمانگاه بود.
 
در1337در [[1337]] انجمن بهداشت روان با همكاري دانشكده پزشكي بودجه ساختمان جديد را تامين و بناي نهادند.ودر و در سال [[1339]] بخشهاي رواني به ساختمان جديد با يكصد منتقل گرديد.