جفت‌باز: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(تمیزکاری)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
{{ویکی‌سازی}}
'''جفت پایه''' در زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، به دو نوکلئوتید با ترکیبات مکمل مخالف روی رشته‌های
RNA وDNA ، که با پیوند هیدروژنی به هم متصل شده‏اند، اطلاق می‏شود. در مدل جفت پایه‏ی واتسون و کریک برای DNA ، آدنین(A) با تیمین(T) و گوانین (G) با سیتوزین(C) جفت پایه تشکیل می‌دهند. در مولکول RNA ، تیامین توسط یوراسیل (U) جایگزین شده‌است. بوجود آمدن مدل ھای تناوبی پیوند ھیدروژنی ، مانند مدل ھای Wobble base pair و Hoogsteen base pair ، بخصوص در مولکول RNA ، باعث پیچیدگی و کارآمدن ھرچھ بیشتر ساختار سوم شده‌است. لازم بھ ذکر است کھ جفت شدن مکانیسمی اس کھ طی آن کدون ھای روی مولکول ھای mRNA در طی فرایند ترجمھ در پروتئین سازی، توسط آنتی کدون ھای روی tRNA شناسایی می‌شوند. برخی از آنزیم ھای اتصال دھنده ی DNA یا RNA می‌توانند الگوھای جفت پایه ساز خاصی را تشکیل دهند کھ نشانگر مناطق خاص نظارتی از ژن است.<br />
اندازه ی یک ژن یا تمام ژنوم یک موجود زنده، اغلب با جفت ھای پایه اندازه گیری می‌شود. زیرا DNA معمولا دورشتھ ایست. بنابراین ، تعداد کل جفت ھای پایه برابر تعداد نوکلئوتیدھای یک رشتھرشته می‌باشد. (بھبه استثناء ساختارساختارھای ھایتک‏رشته‏ای‏ھای تک رشتھ ای ھای کد نشدهکدنشده ی telomeres). طول ژنوم ھاپلوئید انسان ھا (با ۲۳ کروموزوم ) حدوداً ۳ میلیارد جفت پایه شامل ۲۵٬۰۰۰- ۲۰٬۰۰۰ ژن خاص تخمین شده‌است. کیلوبیس (kb) ، واحد اندازه گیری در زیست شناسی مولکولی می‌باشد کھ برابر ۱۰۰۰ جفت پایه DNA یا RNA است.<br />
== ثبات و پیوند ھیدروژنی ==
[[Image:GC base pair jypx3.png|thumb|280px|A GC base pair demonstrating three intermolecular [[hydrogen bond]]s
 
[[رده:بیوانفورماتیک]]
 
[[en:Base pair]]
۱۹٬۳۹۶

ویرایش