تفاوت میان نسخه‌های «کد همینگ»

۱۰۳ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
{{بهبود منبع}}
در [[مخابرات]]، کد همینگ، کد تصحیح خطای خطی می باشدمی‌باشد که به افتخار [[ریچارد همینگ]]، مخترع آن گذاشته شده استشده‌است.کد هایکد‌های همینگ می توانندمی‌توانند همزمان 2۲ بیت خطا را شناسایی کنند و 1۱ بیت خطا را تصحیح کنند. در نتیجه مخابره قابل اطمینان در صورتی که فاصله همینگ بین رشته بیت فرستنده و گیرنده یک یا کمتر از یک باشد، ممکن می شودمی‌شود.
 
== جستار وابسته ==
* [[ریچارد همینگ]]
* [[فاصله همینگ]]
 
== منابع ==