تفاوت میان نسخه‌های «تابع توزیع تجمعی»

بدون خلاصه ویرایش
تمام توابع توزیع تجمعی صعودی و نه لزوما صعودی اکید و از راست پیوسته هستند
<math>\lim_{x\to -\infty}F(x)=0, \quad \lim_{x\to +\infty}F(x)=1.</math>
<ref> http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumulative_distribution_function&oldid=437556047 </ref>
== مراجع ==
{{پانویس}}
۴۸

ویرایش