تفاوت میان نسخه‌های «جترونیک»

جترونیک یک نام تجاری برای یک سری از تکنولوژیهای سیستم تزریق سوخت در خودروهای بنزینی است که توسط شرکت بوش ابداع و توسعه یافته است
==دی جترونیک (1967–1976) ==
دی جترونیک که در ابتدا جترونیک نامیده می شد یک سیستم تزریق سوخت آنالوگ است که دارای یک سنسور فشار در مانیفولد ورودی بود و محاسبه مقدار پالسهای تزریق سوخت مورد نیاز موتور مرارا میسر می ساخت.
 
==کا جترونیک (1973–1992)==
۴۵۰

ویرایش