تفاوت میان نسخه‌های «متغیرهای تصادفی مستقل»

بدون خلاصه ویرایش
:دو متغیر تصادفی <math> X , Y </math> مستقل هستند اگر و تنها اگر رابطه ی زیر بر قرار باشد .
:<math>F_{X,Y}(x,y) = F_X(x) F_Y(y), \, </math>
و یا اینکه
:<math>f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y). \,</math>.
<ref> http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Independence_(probability_theory)&oldid=434097340 </ref>
== منابع ==
۴۸

ویرایش