تفاوت میان نسخه‌های «جترونیک»

 
==کا ایی جترونیک (۱۹۸۵–۱۹۹۳)==
تزریق سوخت مکانیکی با کنترل کننده‌های الکتورنیکی است. در این نوع واحد کنترل الکتونیک ECU هم از نوع انالوگ بکار برده می‌شد و هم از نوع دیجیتال و سیستم هم ممکن بود با حلقه بسته لامبداکنترل شود یا چنینبدون نباشدآن. این سیستم در آمریکا با نام CIS_E شناخته می‌شد.بعدا نوع KE۳ (CIS-E III) با قابلیت تشخیص ضربه احتراق ابداعجای گردیدان را گرفت.
 
==ال جترونیک (۱۹۷۴–۱۹۸۹)==
۴۵۰

ویرایش