تفاوت میان نسخه‌های «تابع توزیع تجمعی»

جز
ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان; زیباسازی
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان; زیباسازی)
[[Fileپرونده:Normal Distribution CDF.svg|thumb|300px|تابع توزیع تجمعی برای توزیع نرمال .]]
[[Fileپرونده:Normal Distribution PDF.svg|thumb|300px|تابع چگالی احتمال برای چند توزیع نرمال،نمودارنرمال، نمودار قرمز رنگ مربوط به توزیع نرمال استاندارد است ..]]
<ref> http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumulative_distribution_function&oldid=437556047 </ref>
 
 
<math> \Pr(X=x) =F(x_0)-F(x_0-) ,</math>
که در اینجا <math> F(x_0-) </math> به معنی حد چپ تابع <math> F_X(x) </math> است وقتی که <math> x </math> به <math> x_0 </math> میل میکند
<ref> http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumulative_distribution_function&oldid=437556047 </ref>
== خواص تابع توزیع تجمعی ==
تمام توابع توزیع تجمعی صعودی و نه لزوما صعودی اکید و از راست پیوسته هستند
<math>\lim_{x\to -\infty}F(x)=0, \quad \lim_{x\to +\infty}F(x)=1.</math>
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش