تفاوت میان نسخه‌های «حقوق مالی»

جز
ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان; زیباسازی
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان; زیباسازی)
حقوقی است که اجرای آن مستقیما برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می گردد، .حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی .حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال .حق عینی ممکن است تام باشد مثل حق مالکیت یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند،مثلکند، مثل حق ارتفاقارتفاق، ،حقحق شفعه،حقشفعه، حق انتفاع.حق دینی حقی است که بر ذمه افراد مستقر میشود،ممکنمیشود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری ،امری، یا تحویل مالی باشد.در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری مثل حق تالیفتالیف، ،حقحق اختراع و ... وجود دارد .
 
[[رده:حقوق]]
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش