تفاوت میان نسخه‌های «کمیته‌های اصلی کنگره ایالات متحده آمریکا»

بدون خلاصه ویرایش
 
[[مجلس نمايندگاننمایندگان ایالات متحده آمریکا ]] داراي 19 كميته اصلي و [[مجلس سنای ایالات متحده آمریکا]] داراي 16 كميته اصلي است . تقريباً كليه طرح ها و لوايح قانوني پيش دربررسی در صحن مجالس نمايندگان و سنا بر حسب موضوع به كميته هاي اصلي ارجاع مي شوند و سپس براي تصويب نهايي دراختيار كل نمايندگان قرار مي گيرند.به همین دلیل كميته هاي اصلي از اهمیت شایان توجهی در روند قانونگذاري برخوردار هستند. درابتداي هر دوره كنگره، حزب اكثريت، رياست هريك از كميته ها را برعهده می گیرد و مقام دوم کمیته به حزب اقلیت واگذار می شود . روساي كميته ها نقش مهمي در تعيين دستور كار جلسات و مدت زمان بحث و يا خارج كردن يك لايحه قانوني از مذاكرات برعهده دارند.
بعضي از اين كميته به نسبت ديگر كميته ها از اهميت بيشتري برخوردار هستند و تعيين رياست آنان به عنوان يك پيروزي و يا شكست بزرگ براي احزاب تلقي مي شود. كميته تخصيص بودجه ويا كميته راهها وروش ها در مجلس نمايندگان و كميته روابط خارجي درسنا ازاين جمله هستند.
 
۴۲۷

ویرایش