باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{در دست ویرایش ۲|ماه=ژوئیه|روز=۱۲|سال=۲۰۱۱|چند = 2}}{{Nobots}}
{{الکترومغناطیس}}
یگ '''میدان الکترومغناطیسی'''{{انگلیسی|electromagnetic field|مخفف:EMF, EM field}} یک [[میدان (فیزیک)|میدان]] است که توسط ک جسم باردار الکریکی ایجاد می‌شود. این میدان بر اجرام بارداری که درون آن قرار دارند اثر می‌گذارد و رفتارشان را تغییر می‌دهد. میدان الکترومغناطیسی اندازه‌ای بی‌نهایت دارد و [[برهمکنش الکترومغناطیسی]] را توضیح می‌دهد. که یکی از چهار برهم‌کنش بنیادی طبیعت است.