تفاوت میان نسخه‌های «جوامع الحکایات و لوامع الروایات»

جز
صفحه‌های هم‌نام را حذف نمی‌کنند، ادغام می‌کنند. ظهور محس جدید هم مبارک باشد.
جز (صفحه‌های هم‌نام را حذف نمی‌کنند، ادغام می‌کنند. ظهور محس جدید هم مبارک باشد.)
{{ادغام با|جوامع الحکایات و لوامع الروایات}}
{{حذف سریع|دو صفحه هم عنوان}}
'''جوامع الحکایات و لوامع الروایات''' (داستانهای جامع و روایات درخشان) کتابی است از [[محمد عوفی|سدیدالدین محمد بن محمد عوفی]] که در حدود سال ۶۳۰ هجری قمری تالیف شده است.
 
کتاب در چهار بخش (قسم) ومجموعا یکصد باب تنظیم شده است. قسم اول شامل اتفاقات تاریخی است که از ابتدای آفرینش تا دوران خلفای عباسی پیش آمده است.
مقصود نویسنده از جمع آوری داستان ها در حقیقت بیان یک رشته معارف اخلاقی و پند و اندرز بوده است.
 
==منابع داستانها==
داستان ها عموما از منابعی مانند: غرر اخبار ملوک الفرس منسوب به ثعالبی - تاریخ ملوک عجم - [[سیاست نامه]] خواجه نظام الملک و[[قابوس نامه]] عنصر المعالی آورده شده است.