تفاوت میان نسخه‌های «موزه تاریخ طبیعی»

بدون خلاصه ویرایش
(موزه تاریخ طبیعی را به موزه تاریخ طبیعی (تبریز) منتقل کرد: چندین موزۀ تاریخ طبیعی در دنیا وجود دارد.)
 
{{ابهام‌زدایی}}
#تغییرمسیر [[موزه تاریخ طبیعی (تبریز)]]
 
* [[موزه تاریخ طبیعی (تهران)]]
* [[موزه تاریخ طبیعی دارآباد]]
* [[موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز]]
* [[موزه تاریخ طبیعی همدان]]
#تغییرمسیر* [[موزه تاریخ طبیعی (تبریز)]]
* [[موزه تاریخ طبیعی نیشابور]]
* [[موزه تاریخ طبیعی خشکه‌داران]]
* [[موزه تاریخ طبیعی آمریکا]]
* [[موزه ملی تاریخ طبیعی (آمریکا)]]
* [[موزه تاریخ طبیعی سنکنبرگ]]