باز کردن منو اصلی

تغییرات

* اوشیدری، جهانگیر. دانشنامهٔ مزدیسنا، واژه نامهٔ توضیحی آیین زرتشت. تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۱ ، ISBN 964-305-307-5
 
[[رده:مناصب و طبقات اجتماعی در ایران باستان]]
[[رده:شاهنامه]]