تفاوت میان نسخه‌های «منوچهر صدوقی سها»

بدون خلاصه ویرایش
* شرح جدید منظومه سبزواری، منوچهر صدوقی سها، تهران: آفرینش، ۱۳۸۱
* فوائد در عرفان و فلسفه و تصوف و تاریخ آن، منوچهر صدوقی سها، تهران: آفرینش، ۱۳۸۳
* رساله در برخی از مسائل الهی عام، محمدکاظم عصار، منوچهر صدوقی سها، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۳
* منتخب معجم الحکماء، مرتضی مدرسی گیلانی، منوچهر صدوقی سها، تهران: [[موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران]]، ۱۳۸۴
* صوفی صومعه قدس: یادواره مولنا میرزا محمدعلی حکیم شیرازی دارنده لطایف العرفان، منوچهر صدوقی سها (تدوین)، تهران: مولی، ۱۳۸۹
* الحاوی علی رسائل جمه مفرده فی الفحص عن انیه التفسیر و التاویل و مائیتهما باقسامها و ما یتعلق بهما من المحکم و المتشابه و الظهر و البطن و غیره، منوچهر صدوقی سها (مقدمه)، تهران: حکمت، ۱۳۸۸
* تفاسیر عقلیه لفلاسفه الهیین، منوچهر صدوقی سها، تهران: حکمت ، ۱۳۸۹
 
==منابع==