تفاوت میان نسخه‌های «فضلویه»

* [http://www.iranica.com/newsite/index.isc?Article=http://www.iranica.com/newsite/articles/v9f5/v9f524.html FAŻLŪYA,Amir ABU’LʿABBĀS FAŻL, IRANICA]
 
[[رده:سلسله‌های ملوک‌الطوایفی ایران در دوران ملوک‌الطوایفی]]
[[رده:کردها]]