الگو:رنگرزی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
|KeyItems=
|Topic1=عناصر نخستین فرآیند
|Items1=[[مواد رنگزا]]{{سخ}}[[مواد رنگزای طبیعی]].{{سخ}}[[مواد رنگزای مصنوعی]]{{سخ}}[[رنگدانه]]{{سخ}}[[مواد کمکی در رنگرزی]]
|Topic2=جستارهای وابسته
|Items2=[[الیاف طبیعی]].[[الیاف مصنوعی]]{{سخ}}[[مهندسی نساجی]]