تفاوت میان نسخه‌های «سده ۱ (قمری)»

-امام و حضرت
(-امام و حضرت)
* ۱۵ شوال ۲ قمری: سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۳ خورشیدی؛ غزوهٔ بنی‌قین‌قاع
 
* اول ذی‌الحجه ۲ قمری: آدینه ۷ خرداد ۳ خورشیدی؛ ازدواج امام علی بن ابی‌طالب و حضرت فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام
 
* 9 ذی‌الحجه ۲ قمری: شنبه ۱۵ خرداد ۳ خورشیدی؛ اعلام مسدودشدن همهٔ درهایی که به سوی مسجد مدینه باز می‌شوند جز در خانهٔ علی بن ابی‌طالب و همسرش
* اول جمادی‌الثانی ۳ قمری: دوشنبه اول آذر سال سوم خورشیدی؛ سریه [[زید بن حارثه]] در قردة
 
* ۱۵ رمضان ۳ قمری: آدینه ۱۳ اسفند سال ۳ خورشیدی؛ تولد امام حسن بن علی
 
* ۷ شوال ۳ قمری: شنبه ۶ فروردین ۴ خورشیدی؛ غزوهٔ احد و شکست مسلمانان مدینه از کفار مکه؛ قتل حمزة بن عبدالمطلب و۷۰ تن از مسلمانان
* ۲۵ ربیع‌الاول ۵ قمری: یکشنبه ۴ شهریور ۵ خورشیدی؛ غزوهٔ دومة الجندل
 
* ۵ رجب ۵ قمری: یکشنبه ۱۱ آذر ۵ خورشیدی؛ تولد حضرت زینب
 
* اول شوال ۵ قمری: دوشنبه ۶ اسفند ۵ خورشیدی؛ در این ماه [[جنگ خندق]] رخ داد
* ۳۰ ربیع‌الاول ۱۱ قمری: پنجشنبه ۷ تیر ۱۱ خورشیدی؛ حرکت سپاه اسامة به روم
 
* ۳ جمادی‌الثانی ۱۱ قمری: چهارشنبه ۷ شهریور ۱۱ خورشیدی؛ درگذشت حضرت فاطمه زهرا دخت پیامبر اسلام
 
* ۲۸ جمادی‌الاولی ۱۳ قمری: شنبه ۱۱ مرداد ۱۳ خورشیدی؛ جنگ اجنادین و پیروزی مسلمانان بر رومیان
* اول ذی‌الحجة ۳۱ قمری: شنبه ۲۶ تیر ۳۱؛ در این ماه ابوذر غفاری در تبعید ربذه درگذشت.
 
* ۴ شعبان ۳۳ قمری: دوشنبه ۲۲ اسفند ۳۲؛ تولد حضرت [[عباس]]
 
* ۸ صفر ۳۵ قمری: دوشنبه ۲۸ مرداد ۳۴؛ درگذشت سلمان فارسی از یاران پیامبر
* اول ذی‌القعده ۳۵ قمری: یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۳۵؛ بازگشت انقلابیون مصری و محاصره دولت خلیفه عثمان
 
* ۱۸ ذی‌الحجه ۳۵ قمری: آدینه ۳۰ خرداد ۳۵ خورشیدی؛ قتل خلیفه عثمان بن عفان به دست انقلابیون مصر و عراق؛ بیعت مردم با امام علی بن ابی‌طالب
 
* اول ربیع‌الاول ۳۶ قمری: یکشنبه 9 شهریور ۳۵ خورشیدی؛ نامهٔ معاویه به امام علی بن ابی‌طالب مبنی بر سرپیچی
 
* ۲9 ربیع‌الاول ۳۶ قمری: حرکت امام علی از مدینه به سمت بصره برای جنگ جمل
 
* ۱۵ جمادی‌الاخر ۳۶ قمری: آدینه ۲۱ آذر ۳۵ خورشیدی؛ جنگ جمل و قتل طلحة بن عبیداللّه و زبیر بن عوام
 
* اول رجب ۳۶ قمری: شنبه ۶ دی ۳۵ خورشیدی؛ فرستادن عایشه از بصره به مدینه به دستور امام علی بن ابی‌طالب
 
* ۱۲ رجب ۳۶ قمری: چهارشنبه ۱۷ دی ۳۵ هجری‌شمسی؛ ورود امام علی به شهر کوفه و انتخاب آن به عنوان پایتخت دولت اسلام
 
* اول رمضان ۳۶ قمری: سه‌شنبه ۵ اسفند ۳۵ خورشیدی؛ انتصاب محمد بن ابی‌بکر از سوی امام علی به فرمانداری مصر
 
* ۵ شوال ۳۶ قمری: دوشنبه ۱۰ فروردین ۳۶ خورشیدی؛ حرکت سپاه امام علی بن ابی‌طالب به سوی سوریه برای نبرد با معاویه
 
* اول محرم ۳۷ قمری: دوشنبه اول تیر ۳۶ خورشیدی؛ آتش‌بس موقت میان سپاهیان امام علی و معاویه در صفین
 
* اول صفر ۳۷ قمری: چهارشنبه ۳۱ تیر ۳۶؛ پایان آتش‌بس و از سرگیری نبرد صفین این بار به شکل گسترده‌تر بین سپاه امام علی و معاویه
 
* ۷ صفر ۳۷ قمری: سه‌شنبه ۶ مرداد ۳۶؛ آغاز مرحلهٔ نبرد سراسری میان دوسپاه امام علی ومعاویه در صفین
 
* 9 صفر ۳۷ قمری: پنجشنبه ۸ مرداد ۳۶؛ نبرد شبانه‌روزی در صفین مشهور به نبرد لیلة‌الهریر؛ قتل عمار بن یاسر
 
* ۱۰ صفر ۳۷ قمری: آدینه 9 مرداد ۳۶؛ بالا رفتن قرآن بر نیزه‌های اردوی معاویه و تحمیل حکمیت بر امام علی بن ابی‌طالب، توقف نبرد صفین
 
* ۱۳ صفر ۳۷ قمری: دوشنبه ۱۲ مرداد ۳۶؛ امضای قرارداد حکمیت بین امام علی بن ابی‌طالب و معاویة بن ابوسفیان
 
* ۱۰ جمادی‌الثانی ۳۷ قمری: عهدنامهٔ [[علی]] به اهالی [[نجران]]
* ۱۳ شوال ۳۷ قمری: شنبه ۷ فروردین ۳۷؛ خروج خوارج از کوفه به سمت نهروان
 
* 9 صفر ۳۸ قمری: سه‌شنبه ۲9 تیر ۳۷؛ نبرد نهروان بین امام علی بن ابی‌طالب و خوارج
 
* ۱۰ جمادی‌الاولی ۳۸ قمری: یکشنبه ۲۵ مهر ۳۷؛ شکست فرماندار امام علی در مصر، محمد بن ابی‌بکر و سقوط مصر به دست سپاه معاویه به فرماندهی عمروعاص؛
 
* ۱۵ جمادی‌الاولی ۳۸ قمری: آدینه ۳۰ مهر ۳۷؛ دستگیری و اعدام محمد بن ابی‌بکر به دستور عمروعاص
 
* ۵ شعبان ۳۸ قمری: یکشنبه ۱9 دی ۳۷؛ تولد امام علی بن الحسین مشهور به زین العابدین
 
* ۲۰ شعبان ۴۰ قمری: سه‌شنبه ۱۱ دی ۳9؛ ورود [[ابن ملجم مرادی]] به کوفه برای قتل امام علی بن ابی‌طالب
 
* ۱9 رمضان ۴۰ قمری: سه‌شنبه 9 بهمن ۳9؛ ضربت خوردن امام علی بن ابی‌طالب در مسجد کوفه به دست ابن ملجم مرادی
 
* ۲۱ رمضان ۴۰ قمری: پنجشنبه ۱۱ بهمن ۳9؛ درگذشت امام علی‌بن ابی‌طالب در کوفه
 
* ۲۵ ربیع‌الاول ۴۱ قمری: پنجشنبه ۱۰ مرداد ۴۰ قمری: امضای قرارداد صلح امام حسن بن علی با معاویة بن ابوسفیان، آغاز دولت بنی‌امیة
 
* اول جمادی‌الاولی ۴۱ قمری: پنجشنبه ۱۴ شهریور ۴۰ قمری: ورود معاویه به شهر کوفه
 
* ۲۸ صفر ۵۰ قمری:‌ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۴9؛ درگذشت امام حسن بن علی
 
* سوم صفر ۵۷ قمری: سه‌شنبه ۲۸ آبان ۵۵؛ تولد امام محمد بن علی مشهور به الباقر
 
* ۱۵ رجب ۶۰ قمری: شنبه ۴ اردیبهشت ۵9؛ درگذشت خلیفه معاویة بن ابی‌سفیان اموی و جانشینی پسرش یزید بن معاویه
* ۲۲ رجب ۶۰ قمری: شنبه [[۱۱ اردیبهشت]] [[۵9]]؛ بیعت مردم شام با یزید بن معاویه
 
* ۲۸ رجب ۶۰ قمری: آدینه ۱۷ اردیبهشت ۵9 خورشیدی؛ خروج شبانهٔ امام حسین از مدینه به مکه
 
* ۳ شعبان ۶۰ قمری: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۵9؛ ورود امام حسین به مکه
 
* اول رمضان ۶۰ قمری: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۵9؛ کسوف
 
* ۱۰ رمضان ۶۰ قمری: پنجشنبه ۲۷ خرداد ۵9؛ وصول نخستین نامه‌های دعوت کوفیان از امام حسین
 
* ۱۲ رمضان ۶۰ قمری: شنبه ۲9 خرداد ۵9؛ وصول صد وپنجاه دعوتنامهٔ دیگر از سوی کوفیان به نزد امام حسین
 
* ۱۴ رمضان ۶۰ قمری: دوشنبه ۳۱ خرداد ۵9؛ وصول چندهزار امضا از کوفه به مکه مبنی بر دعوت از امام حسین
 
* ۱۵ رمضان ۶۰ قمری: سه‌شنبه اول تیر ۵9؛ آغاز سفر مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه برای بیعت گرفتن از کوفیان، خسوف کامل
* ۵ شوال ۶۰ قمری: دوشنبه ۲۱ تیر ۵9؛ ورود مسلم بن عقیل به کوفه
 
* ۱۱ ذی‌القعده ۶۰ قمری: دوشنبه ۲۵ مرداد ۵9؛ ارسال نامهٔ مسلم بن عقیل به امام حسین مبنی بر آمادگی مردم کوفه و مساعد بودن اوضاع شهر کوفه برای قیام
 
* ۷ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: شنبه ۲۰ شهریور ۵9؛ دستگیری هانی بن عروه رئیس قبیلهٔ مذحج و میزبان مسلم بن عقیل به دستور عبیداللّه بن زیاد
 
* ۸ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: یکشنبه ۲۱ شهریور ۵9؛ خروج امام حسین بن علی از مکه به سوی کوفه؛ قیام مردم کوفه به رهبری مسلم بن عقیل علیه فرماندار عبیداللّه بن زیاد (گماشتهٔ امویان) و شکست قیام
 
* 9 ذی‌الحجه ۶۰ قمری: دوشنبه ۲۲ شهریور ۵9؛ دستگیری مسلم بن عقیل و اعدام مسلم بن عقیل و هانی‌بن عروه به دستور عبیداللّه بن زیاد فرماندار دولت اموی در کوفه
 
* ۲۰ ذی‌الحجة ۶۰ قمری: آدینه ۲ مهر ۵9؛ ورود کاروان امام حسین به منطقهٔ فید در عراق
 
* ۲۲ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: یکشنبه ۴ مهر ۵9؛ اعدام میثم تمار از شیعیان کوفه به دستور عبیداللّه بن زیاد
 
* ۲۶ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: پنجشنبه ۸ مهرماه ۵9؛ کاروان امام حسین در منطقهٔ زرود؛ همراه شدن زهیر بن قین با کاروان امام حسین؛ رسیدن خبر قتل مسلم و هانی به امام حسین
 
* ۲۷ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: آدینه 9 مهرماه ۵9؛ رسیدن سپاه حر بن یزید ریاحی از سوی عبیداللّه بن زیاد به کاروان امام حسین
 
* ۲۸ ذی‌الحجه ۶۰ قمری: شنبه ۱۰ مهرماه ۵9؛ رسیدن خبر قتل عبداللّه بن یقطر برادر شیری حسین و قاصد او به کوفه؛ امام حسین از منطقهٔ عذیب الهجانات عبور می‌کند
 
* اول محرم ۶۱ قمری: دوشنبه ۱۲ مهر ۵9؛ توقف شبانهٔ کاوران [[حسین]] در منزلگاه‌ِ بنی‌مقاتل
* سوم محرم ۶۱ قمری: چهارشنبه ۱۴ مهر ۵9؛ ورود سپاه عمر بن سعد به [[کربلا]]
 
* ۶ محرم ۶۱ قمری: شنبه ۱۷ مهر ۵9؛ افزایش قوای عمر بن سعد به بیست هزار نفر؛ حملهٔ گروهان‌هایی از لشکر عمر بن سعد به دهات بنی‌اسد در نزدیکی کربلا برای جلوگیری از پیوستن عشایر اطراف به امام حسین
 
* ۷ محرم ۶۱ قمری: یکشنبه ۱۸ مهر ۵9؛ صدور دستور منع آب از اردوگاه حسینی به فرمان عبیداللّه بن زیاد
 
* ۸ محرم ۶۱ قمری: دوشنبه ۱9 مهر ۵9؛ درگیری شبانه و بدون تلفات ۳۰ تن از یاران امام حسین با نگهبانان رودخانه به منظور به دست آوردن آب؛ ملاقات شبانهٔ امام حسین بن علی با عمر بن سعد
 
* 9 محرم ۶۱ قمری: سه‌شنبه ۲۰ مهر ۵9؛ ورود شمر به کربلا با دستور حمله‌ از سوی عبیداللّه بن زیاد؛ محاصره کامل اردوی حسینی
* ۱۱ محرم ۶۱ قمری: پنجشنبه ۲۲ مهر ۵9؛ انتقال کاروان اسیران کربلا به کوفه؛ تدفین اجساد کشته‌شدگان سپاه عمر بن سعد توسط سپاهیان و سپس حرکت سپاه به سوی کوفه
 
* ۱۲ محرم ۶۱ قمری: آدینه ۲۳ مهر ۵9؛ ورود کاروان اسیران کربلا به کوفه؛ تدفین پیکر حسین بن علی اجساد کشته‌شدگان سپاه امام حسین توسط عشایر بنی‌اسد
 
* ۱۳ محرم ۶۱ قمری: شنبه ۲۴ مهر ۵9؛ قتل عبداللّه بن عفیف کندی به دستور عبیداللّه بن زیاد به خاطر اعتراضش به فاجعهٔ کربلا
* ۵ صفر ۶۱ قمری: یکشنبه ۱۶ آبان ۵9؛ درگذشت رقیه دختر حسین بن علی در دمشق
 
* ۲۰ صفر ۶۱ قمری: دوشنبه اول آذر ۵9؛ نخستین اربعین حسینی که با زیارت قبر امام حسین توسط جابر بن عبداللّه انصاری از یاران کهنسال پیامبر برگزار می‌شود
 
* ۱۵ رجب ۶۲ قمری: یکشنبه ۱۳ فروردین ۶۱؛ درگذشت حضرت زینب دخت امامدختر علی و خواهر امام حسین از بازماندگان حادثهٔ کربلا
 
* ۲۶ ذی‌الحجة ۶۳ قمری: چهارشنبه ۷ شهریور ۶۲؛ آغاز نبرد میان سپاه یزید بن معاویه به فرماندهی مسلم بن عقبه و نیروهای شورشی و معترض مدینه
* ۱۵ ذی‌الحجه ۶۴ قمری: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۶۳؛ قتل ضحاک بن قیس و پایان جنگ مرج‌راهط به نفع بنی‌امیه؛ تثبیت دولت اموی در سوریه
 
* اول ربیع‌الثانی ۶۵ قمری: سه‌شنبه ۲۷ آبان ۶۳؛ آغاز قیام توابین به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی به منظور خونخواهی امام حسین و تأسیس دولت شیعی
 
* دوم ربیع‌الثانی ۶۵ قمری: چهارشنبه ۲۸ آبان ۶۳؛ گردآمدن ۴ هزار نفر از توابین در اردوگاه نخیله
* ۴ ربیع‌الثانی ۶۵ قمری: آدینه ۳۰ آبان ۶۳؛ خروج لشکر توابین از [[کوفه]] به قصد زیارت حسین بن علی به کربلا
 
* ۵ ربیع‌الثانی ۶۵ قمری: شنبه اول آذر ۶۳؛ زیارت قبر امام حسین توسط توابین
 
* ۶ ربیع‌الثانی ۶۵ قمری: یکشنبه دوم آذر ۶۳؛ حرکت سپاه توابین از کربلا به سوی دمشق
* ۲۰ ذی‌الحجه ۶۶ قمری: چهارشنبه ۳۰ تیر ۶۵؛ ارسال نیروی تقویتی از کوفه به فرماندهی ابراهیم بن مالک اشتر به سوی موصل؛ تصمیم اشراف کوفه برای شورش علیه مختار
 
* ۲۱ ذی‌الحجه ۶۶ قمری: پنجشنبه ۳۱ تیر ۶۵؛ شورش اشراف کوفه علیه مختار؛ ارسال پیک مختار به ابراهیم بن مالک اشتر و بازگشت او از مأموریتش برای نبرد با اشراف؛ جنگ داخلی در کوفه؛ کشته شدن بسیاری از قاتلین امام حسین به دست مختار؛ سرکوب شورش اشراف
 
* ۲۵ ذی‌الحجه ۶۶ قمری: دوشنبه ۴ مرداد ۶۵؛ حرکت مجدد سپاه ابراهیم بن مالک اشتر به سوی موصل برای نبرد با سپاه امویان به فرماندهی عبیداللّه بن زیاد
* اول محرم ۸۱ قمری: پنجشنبه ۱۰ اسفند ۷۸؛ درگذشت محمد بن حنفیه
 
* ۱۷ ربیع‌الاول ۸۳ قمری: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۸۱؛ تولد امام جعفر بن محمد مشهور به الصادق
 
* ۱۲ محرم 9۵ قمری: شنبه ۱۸ مهر 9۲؛ درگذشت [[علی بن حسین]] مشهور به زین العابدین