تفاوت میان نسخه‌های «نجاشی»

۳٬۳۶۳ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
* [http://alaam.tahoor.com/page.php?id=11028&cat=1248 نجاشی]
[[رده:روحانیان شیعه]]
 
خوانساری، موسوی اصفهانی، میرزا محمد باقر؛ روضات الجنات فی احوال علماء و السادات؛ مکتبه اسماعیلیان؛ بی تا؛ ج1
معارف، مجید؛ مقایسه دیدگاههای رجالی نجاشی و شیخ طوسی؛ مجله مقالات و بررسیها؛ دفتر 62؛ زمستان 1376
- آقا بزرگ طهرانی؛ الذریعه الی تصانیف الشیعه؛ بیروت ؛ دارالاضواء ؛ ج 10
میر شریفی، سید علی؛ رجال نجاشی مهمترین کتاب رجالی شیعه؛ مجله نور علم؛ اسفند1366؛ شماره 25؛
عبدالهادي فقهی زاده, مجید بشیري؛ مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان؛ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1389
- مجیدی نسب،نرگس؛ تاریخ نگاری رجالی شیعه در کتاب رجال نجاشی؛ مجله نامه تاریخ پژوهان؛ سال4؛ شماره 16؛ زمستان87
- علامه حلی؛ خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال ؛ تحقیق جواد قیومی؛ قم؛ موسسه نشر الاسلامی؛ 1417 ؛
- شبیری زنجانی،سید موسی؛ ابوالعباس نجاشی و عصر وی؛(1)؛ مجله نور علم؛ مرداد1364؛ شماره11؛
شبیری زنجانی،سید موسی؛ ابوالعباس نجاشی و عصر وی؛(2)؛ مجله نور علم؛ مرداد1364؛ شماره12؛ صص 4-25
- نجاشی، احمد بن علی؛ فهرست اسماء مصنفی الشیعه، المشتهر به رجال نجاشی؛ مصحح موسی شبیری زنجانی؛ قم؛ جماعة المدرسین الحوزة العلمیه القم، موسسه النشر الاسلامی ؛ 1424ق – 1382ش
عمادی حائری، سید محمد؛ مقایسه روش شناختی دو کتابشناسی کهن در جهان اسلام (فهرست نجاشی و فهرست ابن اخیر)؛ آیینه میراث؛ دوره جدید، سال6 ؛ شماره3 ؛ پیاپی 42؛ پاییز 87
عرفانیان، غلامرضا؛ مشایخ الثقات؛ قم، موسسه نشر الاسلامی؛ 1417ق؛ ج1
نوری طبرسی، میرزا حسین؛ خاتمه مستدرک الوسائل؛ تحقیق موسسه آل بیت(ع) لاحیاء التراث؛ قم؛ موسسه آل بیت(ع) لاحیاء التراث؛ 1415ق ؛ ج3
شمشیری،رحیمه و جلالی، مهدی؛ مزایای فهرست نجاشی بر فهرست و رجال شیخ طوسی و بررسی اختلافات آنها با یکدیگر؛ مطالعات اسلامی، علوم قرآن و حدیث؛ سال40؛ شماره پیاپی 3/83؛ پاییز و زمستان 1388
دیاری بیگدلی،محمد تقی؛ داوری در باب تعارض آرای نجاشی و دیگر رجال شناسان متقدم شیعه؛ فصلنامه علمی- تخصصی علوم حدیث؛ شماره 35-36 ؛ بهار و تابستان 1384
آقابزرگ، الذریعة، ج 3،ص281, ج4،ص317, ج5
زرکلی، خیر الدین؛ الاعلام قاموس تراجم؛ لبنان؛ بیروت؛ دار العلم للملایین؛ چاپ پنجم، بی تا؛ ج1
۴۳

ویرایش