تفاوت میان نسخه‌های «آسایشگاه»

 
== آسایشگاه روانی ==
افراد دارای بیماری‌های روانی در اینگونه مراکز نگهداری می‌شوند. آسایشگاه معلولین ذهنی یا تیمارستان دیگر نام‌های آن هستند.
 
== جستارهای وابسته ==