کافرقلعه (سنگسر): تفاوت میان نسخه‌ها

جز (با توجه به ویکی‌پدیا:بخش آغازین)
دیوارها و برج و باروی آن سنگ و گچ و [[ساروج]] و قسمتی از دیوارها از آجر است و پیداست که بنیاد دژ از زمان‌های دیرین بوده و همچنان که از اسم آن مشخص می‌شود بعداً مورد استفاده [[باطنیان]] یعنی پیروان [[حسن صباح]](رجب ۴۸۳ تا ۶ ربیع‌الثانی ۵۱۸ هجری قمری) قرار گرفته و بهمین جهت به رسم [[سلجوقیان]](شاخهٔ بزرگ ۴۲۹_۵۵۲ هجری) که باطنیان را ''«ملاحده»'' می‌نامیدند، آنجا را ''«کافر قلعه»'' خوانده‌اند.
 
ازپاطنیان وجود چنین قلعه‌ایمستقر در سنگسراین ملوم می‌شود که گروه معتنابهی از سنگسری‌ها به باطنیه گرویده بودند همچنانکهدژ در سایر مناطق [[قومس]] نیز پیروانی داشتندداشته اند.
 
== دفن اشیا قیمتی در کوه ==