تفاوت میان نسخه‌های «رکن‌الدین همایون‌فرخ»

بدون خلاصه ویرایش
 
==آثار==
* دیوان اثیرالدین آخسیکتی، رکن الدین همایون فرخ، تهران: اساطیر
* سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان، رکن الدین همایون فرخ، تهران: اساطیر
* تذکره تحفه سامی، سام میرزای صفوی، رکن الدین همایون فرخ (مصحح)، تهران: اساطیر
* داستان تاریخی بابک، افشین و مازیار، عبدالرحیم همایون فرخ، افشین عاطفی (به اهتمام)، تهران: همگام با هستی
* «فرهنگ مصطلحات خاص در شعر و شاعری» (۳۳۱۶ اصطلاح خاص در شعر ۴۱۷ تن از شاعران)
* تاریخ ۸۰۰۰ سال شعر ایرانی