تفاوت میان نسخه‌های «کاخ سه‌در»

 
== منابع ==
* {{یادکرد|فصل=کاخ سه‌در|کتاب=راهنمای مستند تخت جمشید|نویسنده=[[علیرضا شاهپورشاپور شهبازی]]|ترجمه=|ناشر=بنیاد پژوهشی پارسه-پاسارگاد|چاپ=|شهر=شیراز|کوشش=سفیران|ویرایش=|صفحه=|سال=|شابک= ISBN 4964-91960-6-4 }}
 
{{تخت جمشید}}