تفاوت میان نسخه‌های «الذریعه الی تصانیف الشیعه»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۹ سال پیش
جز
ربات:فاصلهٔ مجازی، "ك" و "ي"، غلط املایی
جز (ربات:فاصلهٔ مجازی، "ك" و "ي"، غلط املایی)
'''الذریعة إلی تصانیف الشیعة''' دائرةالمعارف [[کتابشناسی]] بزرگی است در ۲۶ جلد که به همت علامه [[شیخ آقابزرگ تهرانی]] فراهم آمده‌است.<br />
این اثر، به عنوان منبع دسته اول، در زمینه شناخت میراث مکتوب [[شیعه]] در قرون متمادی، تا دوره زندگانی مؤلف، شناخته می‌شود و بر اساس الفبایی عنوان اثر، به شرح حال نویسندگان و معرفی [[نسخ خطی]] آثار آنان می‌پردازد.الذریعه با 11554 صفحه 55095 کتاب و رساله را شناسایی کرده است.<ref>آئینه پژوهش، سال5، ش5ـ6 (29ـ30) بهمن و اسفند 1373، نگاهينگاهی به كتابکتاب الذريعه،الذریعه، ناصر الدينالدین انصاريانصاری قمي،قمی، ص 108</ref>
 
==انگيزهانگیزه نگارش الذريعهالذریعه ==
در مورد انگیزۀ شیخ آقا بزرگ در تالیف الذریعه چنین گفته شده است که جرجی زیدان (م 1914) در کتاب مشهور خود «تاریخ آداب اللغة العربیة» در مورد شیعه سخنی بدین مضمون گفت که: شیعه طایفه‌ای بود کوچک و آثار قابل اعتنایی نداشت و اکنون شیعه‌ای در دنیا وجود ندارد، این شد که شیخ آقا بزرگ و دو همردیف و دوست علمیش، سید حسن صدر (م1354) و شیخ محمد کاشف الغطاء (م 1373) هم پیمان شدند تا هر یک در باب معرفی شیعه و فرهنگ غنی تشیع کاری را بر عهده گیرند و به این صورت پاسخ سخن جرجی زیدان را بدهند.
برپايهبرپایه ايناین پيمانپیمان قرار شد علامه سید حسن صدر با نگارش كتابيکتابی سهم شيعهشیعه در تأسیس و تکمیل علوم اسلامی را نشان دهد كهکه با نگارش كتابکتاب «تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام» این کار را انجام داد. علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء نیز متعهد شد کتاب «تاریخ آداب اللغة» جرحی زیدان را نقد کند که این کار را کرد و در جزء دوم كتابکتاب "النقود والردود" چهار جلد كتابکتاب جرجيجرجی زيدانزیدان را نقد علميعلمی نمود. از این بین شیخ آقا بزرگ مأمور شد فهرستی برای تالیفات شیعه بنویسد که حاصل آن کتاب الذریعه شد.<ref>شيخشیخ آقا بزرگ تهراني،تهرانی، محمد رضا حكيمي،حکیمی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،اسلامی، چاپ چهارم1378، صص22-24</ref>
 
==نشر مجلدات الذریعه==
۲۵٬۵۹۴

ویرایش