باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
کسی که اطلاعات خاص هر نما را ثبت و نگه داری می کند. او مسئول است که از تعداد و طول زمان هر برداشت ، گفت و گوهای هر صحنه ، موقعیت شخصیت ها در سر صحنه و مسیر حرکتشان ، محل و موقعیت وسایل موجود در صحنه ، محل استقرار دوربین و حرکت آن و ... یادداشت بردارد ، تا اطمینان حاصل شود که در نماهای بعدی همه چیز در سر جای درست خود قرار دارند. این گزارش ها و یادداشت ها ، همچنین برای تدوین گر هم مفید هستند.</ref> http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=+%da%a9%d8%a7%d8%af%d8%b1+%d9%88+%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84+%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87+%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85+&SSOReturnPage=Check&Rand=0 </ref>
== پانویس ==
{{پانویس}}
۲۴۳

ویرایش