باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان
کسی است که اطلاعات خاص هر نما را ثبت و نگه داری می کند. او مسئول است که از تعداد و طول زمان هر برداشت ،برداشت، گفت و گوهای هر صحنه ،صحنه، موقعیت شخصیت ها در سر صحنه و مسیر حرکتشان ،حرکتشان، محل و موقعیت وسایل موجود در صحنه ،صحنه، محل استقرار دوربین و حرکت آن و ... یادداشت بردارد ،بردارد، تا اطمینان حاصل شود که در نماهای بعدی همه چیز در سر جای درست خود قرار دارند. این گزارش ها و یادداشت ها ،ها، همچنین برای تدوین گر هم مفید هستند.<ref> http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-print.php?page=%da%a9%d8%a7%d8%af%d8%b1+%d9%88+%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84+%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87+%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85&SSOReturnPage=Check&Rand=0 </ref>
 
== پانویس ==
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش