تفاوت میان نسخه‌های «ناصرخسرو»

۱۲۹ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
مهدوی اصفهانی، چاپ لندن- ۱۹۹۶، ذیل مدخل
"شعراء شیعه - ناصرخسرو".</ref>
 
به جواب دلایل را که شما ارایه نمودید چنین مینگاریم که اگر مذهب ناصر خسرو شیعه دوازده امامی میشد پس چرا پیروان مذهب دوازده امامی را دعوت نکرد؟ این چگونه امکان پذیر است که ناصر خسرو دوازده امامی باشد اما اسماعیلیان را دعوت کند. آیا شما تا کنون کدام مولوی را دیده اید که پیرو مذهب سنی باشد و در جماعت خانه اسماعیلیان و یا در مسجد دوازده امامان تبلیغ کرده باشد؟
بناً برادر محترم من این شش دلایل را که شما گفته اید کاملاً رد میکنم.
هیچ گونه دلیلی بنابر مذهب حکیم ناصر خسرو و محل اقامت وی پذیرفتنی نیست.
1390/5/15 کابل
نوت: جهت معلومات بیشتر به سایت زیر نام ناصر خسرو در بدخشان مراجع نماید.
 
== آثار ناصرخسرو ==
کاربر ناشناس