برجستگی توپوگرافی: تفاوت میان نسخه‌ها

اندکی گسترش
(گسترش)
(اندکی گسترش)
* ارتفاع نسبی یک قله، ارتفاع آن قله نسبت به کم‌ارتفاع‌ترین [[منحنی تراز]] احاطه‌کنندهٔ آن است به گونه‌ای که آن منحنی تراز قلهٔ بلندتری را احاطه نکرده باشد.
* اگر ارتفاع نسبی یک قله، P متر باشد، برای رسیدن از آن قله به هر عارضهٔ بلندتر، لازم است ابتدا حداقل P متر ارتفاع کم کرد.
* بر روی هر [[خط الرأس]] پیوند دهندهٔ قله به هر عارضهٔ بلندتر، نقطهٔ با کمینهٔ ارتفاع، [[زین‌اسبی]] یا [[گردنه]] نامیده می‌شود. گردنهٔ کلیدی، به صورت بلندترین این گردنه‌ها در بین همهٔ خط الرأس‌های پیوند دهنده تعریف می‌شود. ارتفاع نسبی قله، اختلاف ارتفاع قله با گردنهٔ کلیدی است.
* اگر فرض شود که سطح دریا به حدی بالا بیاید که قلهٔ مورد نظر، بلندترین نقطه بر روی یک جزیره باشد، ارتفاع نسبی قله، ارتفاع آن جزیرهٔ فرضی خواهد بود. گردنهٔ کلیدی، آخرین [[باریکه خاکی]] خواهد بود که قبل از به زیر آب رفتن، جزیره را به یک جزیرهٔ بلندتر متصل خواهد کرد درست قبل از آنکه آنها از هم بگسلند.
 
 
[[en:Topographic prominence]]