تفاوت میان نسخه‌های «آنا او»

۴۳ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
[[Image:Anna O.jpg|rightleft|thumb]]
'''برتا پاپن هايمهایم''' در سال 1859۱۸۵۹ در وينوین به دنيادنیا آمد ودر يكیک خانواده ثروتمند يهودﯼیهودﯼ بزرگ شد. به دليلدلیل ناراحتيناراحتی هاﯼ [[هيستريهیستری]]كيکی كهکه در اثر مرگ پدر برايشبرایش به وجود آمده بود، از سال 1880۱۸۸۰ تا 1882۱۸۸۲ تحت درمان [[يوزفیوزف برويربرویر]] قرار داشت.
 
يوزفیوزف برويربرویر برايبرای حفظ حريمحریم شخصيشخصی او، ويوی را با [[نام مستعار]] [[آنا او]] خطاب مي كردمی‌کرد.
برتا پاپنپاپن‌هایم هايم يكيیکی از پايهپایه گذاران [[اتحاديهاتحادیه زنان يهودﯼیهودﯼ]] بود و سال هاﯼ زيادﯼزیادﯼ سمت مديريتمدیریت [[اتحاديهاتحادیه زنان آلمان]] را بر عهده داشت. او براﯼ روسپيانروسپیان جوان سرپناه تهيهتهیه مي كردمی‌کرد و عليهعلیه معامله بر سر ايشانایشان مبارزه مي كردمی‌کرد. در كنارکنار ايناین فعاليت هافعالیت‌ها داستان مي نوشتمی‌نوشت وتحقيقاتشوتحقیقاتش در مورد مسائل تئوريكتئوریک زنان را به رشته تحريرتحریر در مي آوردمی‌آورد.
او در سال 1936 در گذشت.
 
او در سال 1936۱۹۳۶ در گذشت.
 
== منابع ==
*{{یادکرد-ویکی|پیوند=http://en.wikipedia.org/wiki/Anna_O|عنوان =Anna O.|بازیابی =۵ میمهٔ ۲۰۱۱‌۲۰۱۱}}
اروین یالوم، ''و نیچه گریست''
 
۱۱٬۲۳۰

ویرایش