باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{انبار-رده|Discrete probability theory}}
* [http://plato.stanford.edu/entries/probability-interpret تفسیرهای احتمالات]
* [http://forum.iien.ir/forumdisplay.php?fid=14 بخش آمار و احتمال در کتابخانه الکترونیکی مهندسی صنایع]
 
{{شاخه‌های اصلی ریاضیات}}
{{ریاضی-خرد}}
کاربر گمنام