تفاوت میان نسخه‌های «ژاک برل»

۵۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
{{ویکی سازی}}
 
'''ژاک رومن ژرژ برل''' {{فرانسوی|Jacques Romain Georges Brel}} زاده [[۸ آوریل]] [[۱۹۲۹ (میلادی)|۱۹۲۹]] درگذشته [[۹ اکتبر]] سال [[۱۹۷۸ (میلادی)|۱۹۷۸]] خواننده، نویسنده و بازیگر [[بلژیکی]] [[فرانسه‌زبان]] است.
اكاک برل، (Jacques Romain Georges Brel) خواننده، آهنگ‌ساز، شاعر، يازيگریازیگر و كارگردانکارگردان بلژيكيبلژیکی و فرانسه‌زبان در ۸ آوريلآوریل ۱۹۲۹ در بروكسلبروکسل به‌دنياآمدبه‌دنیاآمد. در سال ۱۹۵۲ نخستيننخستین آهنگ‌اش را ( La Foire / Il y a ) درجمعيدرجمعی خانوادگيخانوادگی و در كاباره‌ايکاباره‌ای در بروكسلبروکسل ارايه‌كردارایه‌کرد. در ايناین زمان او دو فرزند داشت و فرزند سوم‌اش هم در ۱۹۵۸ به‌دنيابه‌دنیا آمد. او با پشتكارپشتکار زيادزیاد كارکار خودش را ادامه و داد و پس از يكیک تور ۷۸ روزه، در سال ۱۹۵۳ به‌تنهاييبه‌تنهایی عازم پاريسپاریس شد. در ايناین دوران او با تدريستدریس گيتارگیتار امرارمعاش مي‌کردمی‌کرد. در سال ۱۹۵۴ نخستيننخستین آلبوم‌اش را به نام Jacques Brel et ses chansons به بازار داد. در سال ۱۹۵۵ با دوست و همكارهمکار-اش François Rauber كهکه يكیک پيانيستپیانیست بود، آشنا شد. در سال ۱۹۵۷ هم تحصيلاتتحصیلات خود را در موسيقي‌موسیقی كنسرواتوارکنسرواتوار به پايانپایان رساند و چنديچندی بعد يكیک تور سراسريسراسری را به همراه فرانسوا روبر ترتيبترتیب داد. از ايناین پس موفقيتموفقیت او كم‌كمکم‌کم شكلشکل گرفته و او در ميانمیان مردم جايجای خودش را بازكردبازکرد. در سال ۱۹۶۶ او تصميمتصمیم گرفت تا خوانندگيخوانندگی را قطع كندکند و آخرينآخرین رسيتال‌اشرسیتال‌اش را در ۱۹۶۷ اجراكرداجراکرد. وليولی او بيكاربیکار نماند و در تابستان همان سال در نخستيننخستین فيلم‌اشفیلم‌اش Les Risques du métier شركتشرکت كردکرد و در سال ۱۹۷۱ هم اوليناولین فيلمفیلم خودرا كارگردانيکارگردانی كردکرد. او سپس به بازيبازی در نقش‌هاينقش‌های متعدديمتعددی ادامه داد تا اينكهاینکه از سال ۱۹۷۴ پس از ابتلا به سرطان ريهریه كارکار هنريهنری را تركترک كردهکرده و با قايققایق به درياگرديدریاگردی پرداخت. در ايناین زمان او در جزايرجزایر ماركيزمارکیز در اقيانوساقیانوس آرام اقامت داشت. سال ۱۹۷۷ به پاريسپاریس بازگشت و آخرينآخرین آلبوم‌اش كهکه يكيیکی از تلخ‌ترينتلخ‌ترین و شوك‌اورترينشوک‌اورترین كارهاي‌اشکارهای‌اش است را به نام Les Marquises ضبط كردکرد و سرانجام در اكتبراکتبر ۱۹۷۸ درگذشت و در جزايرجزایر ماركيزمارکیز به خاكخاک سپرده شد. مجموعه‌يمجموعهٔ آلبوم‌هايآلبوم‌های او عبارت‌آند از:
 
۱۹۵۳: Premier single enregistré à Bruxelles: La Foire / Il y a
۱۹۵۴: Premier album: Jacques Brel et ses chansons
۱۹۵۷: Quand on n'a que l'amour, Heureux Pardons,…
۱۹۵۸: Je ne sais pas, Au printemps,…
۱۹۵۸: Disque pour le magazine Marie-Claire comprenant L'Introduction à la Nativité et L'Évangile selon Saint-Luc
۱۹۵۹: La Valse à mille temps, Ne me quitte pas, Je t'aime, Isabelle, La Mort,…
۱۹۶۱: Marieke, Le Moribond,…
۱۹۶۲: Olympia d'octobre ۱۹۶۱
۱۹۶۳: Les Bigotes, Les Vieux, La Fanette,…
۱۹۶۴: Jef, Les Bonbons, Mathilde, Amsterdam…
۱۹۶۴: Olympia ۱۹۶۴
۱۹۶۵: Ces gens-là, Fernand,…
۱۹۶۷: ۶۷ comprenant Mon enfance, À jeun,…
۱۹۶۸: Vesoul, L'Éclusier,…
۱۹۷۰: L'Homme de la Mancha
۱۹۷۲: Nouveaux enregistrements de vieilles chansons - Ne Me Quitte Pas
۱۹۷۷: Les Marquises
 
یکی از زیباترین کارهای او آهنگی است به نام Ne Me Quitte Pas (ترک‌ام مکن) که اگر خاطرتان باشد در فیلم سالاد فصل به کارگردانی فریدون جیرانی بخشی از آن پخش شد. می‌توانید این آهنگ را از اینجا گوش بدهید. متن آهنگ و ترجمهٔ آن هم در ادامهٔ مطلب آمده‌است....
1953 : Premier single enregistré à Bruxelles : La Foire / Il y a
1954 : Premier album : Jacques Brel et ses chansons
1957 : Quand on n'a que l'amour, Heureux Pardons,…
1958 : Je ne sais pas, Au printemps,…
1958 : Disque pour le magazine Marie-Claire comprenant L'Introduction à la Nativité et L'Évangile selon Saint-Luc
1959 : La Valse à mille temps, Ne me quitte pas, Je t'aime, Isabelle, La Mort,…
1961 : Marieke, Le Moribond,…
1962 : Olympia d'octobre 1961
1963 : Les Bigotes, Les Vieux, La Fanette,…
1964 : Jef, Les Bonbons, Mathilde, Amsterdam…
1964 : Olympia 1964
1965 : Ces gens-là, Fernand,…
1967 : 67 comprenant Mon enfance, À jeun,…
1968 : Vesoul, L'Éclusier,…
1970 : L'Homme de la Mancha
1972 : Nouveaux enregistrements de vieilles chansons - Ne Me Quitte Pas
1977 : Les Marquises
 
يكي از زيباترين كارهاي او آهنگي است به نام Ne Me Quitte Pas ( ترك‌ام مكن) که اگر خاطرتان باشد در فیلم سالاد فصل به کارگردانی فریدون جیرانی بخشی از آن پخش شد. مي‌توانيد این آهنگ را از اينجا گوش بدهيد. متن آهنگ و ترجمه‌ي آن هم در ادامه‌ي مطلب آمده است ....
 
 
Ne me quitte pas
 
 
 
رها-ام مکن!
 
باید فراموش‌کرد
بايد فراموش‌كرد
 
همه‌يهمهٔ آن‌چه فراموش‌شدنيفراموش‌شدنی ست
 
و همه‌يهمهٔ آن‌چه تاكنونتاکنون از دست‌مان گريخته استگریخته‌است
 
بايدباید فراموش‌كردفراموش‌کرد زمانِ كج‌فهمي‌هاکج‌فهمی‌ها را
 
و زمانِ از دست رفته را
 
تا بدانيمبدانیم چگونه
 
لحظه‌هایی را ازیاد ببریم
لحظه‌هايي را ازياد ببريم
 
که گاهی
كه گاهي
 
با هجمه‌يهجمهٔ ”چراها“
 
قلبِ نیک‌بختی را
قلبِ‌ نيك‌بختي را
 
به مرگ واداشته‌است.
رها-ام مکن!
 
 
من، به تو هديه مي‌كنم
 
من، به تو هدیه می‌کنم
مرواريدهايِ‌ باران را
 
مرواریدهایِ باران را
كز سرزميني آمده است
 
کز سرزمینی آمده‌است
كه در آن باران نمي‌بارد
 
که در آن باران نمی‌بارد
من مي‌كاوم زمين را
 
من می‌کاوم زمین را
لحظاتي پس از مرگ‌ام
 
لحظاتی پس از مرگ‌ام
 
تا بپوشانم اندام‌ات را
 
با قطعه‌هاييقطعه‌هایی از طلا و نور
 
من سرزمينيسرزمینی را مي‌سازممی‌سازم
 
كهکه در آن عشق فرمان رواست
 
كهکه در آن عشق حكمحکم رواست
 
كهکه در آن تو ملكه‌اشملکه‌اش باشيباشی
 
رها-ام مکن!
رها-ام مکن!
 
 
 
رها-ام مکن!
 
من، برای‌ات واژگانی سودایی
من، براي‌ات واژگاني سودايي
 
می‌آفرینم
مي‌آفرينم
 
تا تنها تو آنها را دركدرک كنيکنی
 
من، با تو سخن مي‌گويممی‌گویم
 
با واژگانيواژگانی دلداده
 
كهکه دوبار افروختگي‌يافروختگی‌ی قلب‌هاي‌شانقلب‌های‌شان
 
را ديده‌انددیده‌اند
 
من، برای‌ات بازمی‌گویم
من، براي‌ات بازمي‌گويم
 
داستانِ آن شاهيشاهی را
 
کز ندیدن‌ات
كز نديدن‌ات
 
جان سپرد.
رها-ام مکن!
 
 
بارها ديده‌ايم
 
بارها دیده‌ایم
فورانِ‌ آتش را
 
فورانِ آتش را
از آتشفشاني پير
 
از آتشفشانی پیر
و ما نيز انگاشتيم كه پير شده‌ايم.
 
و ما نیز انگاشتیم که پیر شده‌ایم.
و باز آشكار شد
 
و باز آشکار شد
زمين‌هاي سوخته
 
زمین‌های سوخته
كه گندم بسيار مي‌دادند
 
که گندم بسیار می‌دادند
چون ماهي پربار
 
چون ماهی پربار
و هنگامي كه شب درمي‌رسد
 
و هنگامی که شب درمی‌رسد
سرخي و سياهي
 
سرخی و سیاهی
با يكديگر نمي‌مانند
 
با یکدیگر نمی‌مانند
چرا كه آسمان مي‌درخشد
 
چرا که آسمان می‌درخشد
 
رها-ام مکن!
رها-ام مکن!
 
 
 
رها-ام مکن!
 
دیگر نمی‌گریم
ديگر نمي گريم
 
دیگر نمی‌گویم
ديگر نمي گويم
 
تنها پنهان مي‌شوممی‌شوم
 
تا تو را ببينمببینم
 
که می‌رقصی و می‌خندی
كه مي رقصي و مي خندي
 
تا به تو گوش فرادهم
 
که می‌خوانی و می‌خندی
كه مي خواني و مي خندي
 
بگذار تا
 
سايه‌يسایهٔ سايه‌اتسایه‌ات شوم
 
تا سايه‌يسایهٔ دست‌ات شوم
 
يایا نه حتا بگذار تا سايه‌يسایهٔ سگ‌ات شوم
 
اما، اما رها-ام مکن!
رها-ام مکن!
 
 
 
در دسامبر سال [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]] از سوی بینندگان و مخاطبان RTBF به عنوان بزرگترین بلژیکی تمام اعصار برگزیده شد.
۲٬۳۰۹

ویرایش