باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''وزارت بهداشت و درمان'''[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Health_department&oldid=444307957 (Health Department)] کهطبق درتعریف ایرانویکیپدیای انگلیسی ، بخشی از بدنه هر دولت با ماموریت فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و بسیاریدرمان کشورهاكليه بصورتافراد وزارتكشور خانهاز طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و ادارهآموزشي میگرددمیباشد.
طبق تعریف آن وزارتخانه با ماموریت فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق تعميم و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي میباشد.
در کشورهایی که تعداد وزارتخانه ها محدود است، این خدمات بر عهده سازمانهای زیر نظر وزارت داخله اداره میگردد. بعنوان مثال درایتالیا سیستم بهداشت و درمان،بجای وزارتخانه بر عهده تشکلی با نام سرویس خدمات بهداشت و درمان ([http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Servizio_Sanitario_Nazionale_(Italia)&oldid=42374929 SSN]) قرار دارد.
برای اطلاعات کامل در مورد این وزارتخانه در تاریخ حال، یه [[وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی ایران]] بروید.
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.behdasht.gov.ir/ وب‌گاه رسمی وزارت بهداشت و درمان]