باز کردن منو اصلی

تغییرات

* لغتنامه دهخدا. تهران
 
[[رده:کالبدشناسی سر و گردن]]
[[رده:استخوان‌شناسی سر و گردن]]
 
[[رده:کالبدشناسی سر و گردنمهره‌داران]]
[[en:Mandible]]