باز کردن منو اصلی

تغییرات

# شهر بيزانس [[میستراس]]
# [[دلوس]]
# موناستریس،[[صومعه صومعه‌دلفی]]، صومعه [[هوسیوس لوکاس]] و نئا مونی
# [[پیتاگوریون]] و [[هرایون]]
# Pythagoreion و Heraion
# سایت باستان شناسی [[ورجینا]]
# سایت باستان شناسی [[موکنای]]
# مرکز تاریخی، [[صومعه یوحنای قدیس]] و [[غار مکاشفه]]
# Historic Centre (Chorá) with the Monastery of Saint John the Theologian and the Cave of the Apocalypse on the Island of Pátmos
# شهر قدیمی [[کورفو]]