تفاوت میان نسخه‌های «توابع معکوس مثلثاتی»

بدون خلاصه ویرایش
{{بی منبع}}
'''تابع‌های وارون مثلثاتی''' در [[ریاضیات]]، [[تابع معکوس|وارون]] [[سینوس (ریاضیات)|تابع‌های مثلثاتی]] اند که طبق تعریف تابع وارون، [[برد (ریاضی)|بُرد]] آن‌ها [[زیرمجموعه|زیرمجموعه ی]] دامنهٔ تابع اصلی دیگری است. از آنجایی که تابع‌های مثلثاتی هیچکدام یک به یک نیستند، برای همین برای وارون آن‌ها تابع بماند (به ازای یک ورودی چند خروجی به دست نیاید) باید آن‌ها را محدود کرد (نگاه کنید به [[آزمایش خط افقی]]).