باز کردن منو اصلی

تغییرات

# سایت باستان شناسی [[موکنای]] '''(ف)'''.
# مرکز تاریخی، [[صومعه یوحنای قدیس]] و [[غار مکاشفه]]
# [[شهر کورفو|شهر قدیمی [[کورفو]] '''(ف)'''.
 
== جستارهای وابسته ==