تفاوت میان نسخه‌های «توابع معکوس مثلثاتی»

بدون خلاصه ویرایش
!برد تابع<br /> ([[درجه]])
|-
| '''آرک سینوس''' || ''y'' = arcsin&nbsp;''x'' || ''x'' = [[سینوس (ریاضیات)|sin]]&nbsp;''y'' || ١ ≥ ''x'' ≥ ١− || −π/π ⁄ ۲ ≤ ''y'' ≤ π/۲ || −۹۰°٩٠≥ ≤ ''y'' ≤ ۹۰°٩٠-
|-
| '''آرک کسینوس''' || ''y'' = arccos&nbsp;''x'' || ''x'' = [[کسینوس|cos]]&nbsp;''y'' || ١ ≥ ''x'' ≥ ١− || ۰ ≤ ''y'' ≤ π || ۰° ≤ ''y'' ≤ ۱۸۰°