تفاوت میان نسخه‌های «مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۶۹»

بدون خلاصه ویرایش
== جدول مدال‌ها ==
 
 
{| {{RankedMedalTable}}
|-
| ۱ ||align=right| {{URS}} || ۷ || ۶ || ۰ ||۱۳
|-
| ۲ ||align=right| {{HUN}} || ۲ || ۲ || ۱ || ۵
|-
| ۳ ||align=right| {{JPN}} || ۲ || ۰ || ۳ || ۵
|-
| ۴ ||align=right| {{flag|Romania|1964}} || ۱ || ۳ || ۱ || ۵
|-
| ۵ ||align=right| {{flag|Iran|1964}} || ۱ || ۰ || ۱ || ۲
|-
| ۶ ||align=right| {{TUR}} || ۱ || ۰ || ۱ || ۲
|-
| ۷ ||align=right| {{FIN}} || ۱ || ۰ || ۰ || ۱
|-
| ۸||align=right| {{FRA}} || ۱ || ۰ || ۰ || ۱
|-
| ۹ ||align=right| {{flag|Bulgaria|1967}} || ۰ || ۲ || ۲ || ۴
|-
|۱۰ ||align=right| {{USA}} || ۰ || ۱ || ۲ || ۳
|-
|۱۱ ||align=right| {{GDR}} || ۰ || ۱ || ۰ || ۱
|-
| ۱۲ ||align=right| {{IND}} || ۰ || ۱ || ۰ || ۱
|-
|۱۳ ||align=right| {{TCH}} || ۰ || ۰ || ۱ || ۱
|-
| ۱۴ ||align=right| {{flag|Mongolia|1949}} || ۰ || ۰ || ۱ || ۱
|-
| ۱۵ ||align=right| {{POL}} || ۰ || ۰ || ۱ || ۱
|-
| ۱۶ ||align=right| {{KOR}} || ۰ || ۰ || ۱ || ۱
|-
| ۱۷ ||align=right| {{SWE}} || ۰ || ۰ || ۱ || ۱
|}
 
== مدال آوران ==
 
 
 
{| {{MedalistTable|type=Event}}
|-
| 52 kg
|{{flagicon|JPN}} [[Shigeo Nakata]]
|{{flagicon|USA}} [[Richard Sanders (wrestler)|Richard Sanders]]
|{{flagicon|KOR}} [[Oh Jung-Yong]]
|-
| 57 kg
|{{flagicon|URS}} [[Ali Aliev]]
|{{flagicon|IND}} [[Bishamber Singh]]
|{{flagicon|IRI|1964}} [[ابوطالب طالبی]]
|-
| 63 kg
|{{flagicon|JPN}} [[Masaaki Kaneko]]
|{{flagicon|URS}} [[Elkan Tedeyev]]
|{{flagicon|USA}} [[Michael Young (wrestler)|Michael Young]]
|-
| 70 kg
|{{flagicon|IRI|1964}} [[عبدالله موحد]]
|{{flagicon|URS}} [[Zarbeg Beriashvili]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Enyu Valchev]]
|-
| 78 kg
|{{flagicon|FRA}} [[Daniel Robin]]
|{{flagicon|URS}} [[Guliko Sagaradze]]
|{{flagicon|JPN}} [[Tatsuo Sasaki]]
|-
| 87 kg
|{{flagicon|URS}} [[Boris Gurevich]]
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Francisc Bola]]
|{{flagicon|MGL|1949}} [[Jigjidiin Mönkhbat]]
|-
| 97 kg
|{{flagicon|TUR}} [[Ahmet Ayik]]
|{{flagicon|URS}} [[Shota Lomidze]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Said Mustafov]]
|-
| +97 kg
|{{flagicon|URS}} [[Alexander Medved]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Osman Duraliev]]
|{{flagicon|USA}} [[Larry Kristoff]]
|}
 
==== فرنگی ====
 
 
{| {{MedalistTable|type=Event}}
|-
| 52 kg
|{{flagicon|URS}} [[Vladimir Bakulin]]
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Cornel Turturea]]
|{{flagicon|HUN}} [[Imre Alker]]
|-
| 57 kg
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Ion Baciu]]
|{{flagicon|HUN}} [[Janos Varga]]
|{{flagicon|JPN}} [[Tsutomu Hanahara]]
|-
| 63 kg
|{{flagicon|URS}} [[Roman Rurua]]
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Simion Popescu]]
|{{flagicon|JPN}} [[Hideo Fujimoto (wrestler)|Hideo Fujimoto]]
|-
| 70 kg
|{{flagicon|FIN}} [[Eero Tapio]]
|{{flagicon|HUN}} [[Antal Steer]]
|{{flagicon|TUR}} [[Vahap Pehlivan]]
|-
| 78 kg
|{{flagicon|URS}} [[Viktor Igumenov]]
|{{flagicon|GDR}} [[Rudolf Vesper]]
|{{flagicon|SWE}} [[Jan Karstroem]]
|-
| 87 kg
|{{flagicon|HUN}} [[Laszlo Sillai]]
|{{flagicon|URS}} [[Valentin Oleynik]]
|{{flagicon|POL}} [[Waclaw Orlowski]]
|-
| 97 kg
|{{flagicon|URS}} [[Nikolai Yakovenko]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Boyan Radev]]
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Nicolae Martinescu]]
|-
| +97 kg
|{{flagicon|HUN}} [[Istvan Kozma (wrestler)|Istvan Kozma]]
|{{flagicon|URS}} [[Anatoly Roshin]]
|{{flagicon|TCH}} [[Petr Kment]]
|}
 
== منابع ==