تفاوت میان نسخه‌های «مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۶۹»

=== مردان ===
==== آزاد ====
 
{| {{MedalistTable|type=Event}}
|-
|48 kg
|{{flagicon|IRI|1964}} [[Ebrahim Javadi]]
|{{flagicon|URS}} [[Roman Dmitriev]]
|{{flagicon|JPN}} [[Akihiko Umeda]]
|-
|52 kg
|{{flagicon|USA}} [[Richard Sanders (wrestler)|Richard Sanders]]
|{{flagicon|IRI|1964}} [[Mohammad Ghorbani]]
|{{flagicon|URS}} [[Tariel Alibegashvili]]
|-
|57 kg
|{{flagicon|JPN}} [[Tadamichi Tanaka]]
|{{flagicon|USA}} [[Donald Behm]]
|{{flagicon|IRI|1964}} [[Abutaleb Talebi]]
|-
|62 kg
|{{flagicon|JPN}} [[Takeo Morita]]
|{{flagicon|IRI|1964}} [[Shamseddin Seyed-Abbasi]]
|{{flagicon|URS}} [[Zaglav Abdulbekov]]
|-
|68 kg
|{{flagicon|IRI|1964}} [[Abdollah Movahed]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Enyu Valchev]]
|{{flagicon|URS}} [[Nodar Khokhashvili]]
|-
|74 kg
|{{flagicon|URS}} [[Zarbeg Beriashvili]]
|{{flagicon|USA}} [[Wayne Wells (wrestler)|Wayne Wells]]
|{{flagicon|JPN}} [[Seiji Yamagata]]
|-
|82 kg
|{{flagicon|USA}} [[Fred Fozzard]]
|none awarded
|none awarded
|-
|90 kg
|{{flagicon|URS}} [[Boris Gurevich]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Rusi Petrov]]
|{{flagicon|USA}} [[Henk Schenk]]
|-
|100 kg
|{{flagicon|URS}} [[Shota Lomidze]]
|{{flagicon|USA}} [[Larry Kristoff]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Vasil Todorov]]
|-
| +100 kg
|{{flagicon|URS}} [[Alexander Medved]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Osman Duraliev]]
|{{flagicon|IRI|1964}} [[Abolfazl Anvari]]
|}
 
==== فرنگی ====