تفاوت میان نسخه‌های «مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۶۹»

فارسی سازی ارقام
(فارسی سازی ارقام)
{| {{MedalistTable|type=Event}}
|-
|48۴۸ kg
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Gheorghe Berceanu]]
|{{flagicon|IRI|1964}} [[Rahim Ali-Abadi]]
|{{flagicon|URS}} [[Vladislav Kustov]]
|-
|52۵۲ kg
|{{flagicon|IRI|1964}} [[Firouz Alizadeh]]
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Cornel Turturea]]
|{{flagicon|URS}} [[Ivan Mikhailishin]]
|-
|57۵۷ kg
|{{flagicon|URS}} [[Rustem Kazakov]]
|{{flagicon|KOR}} [[An Chang-Young]]
|{{flagicon|USA}} [[David Hazewinkel]]
|-
|62۶۲ kg
|{{flagicon|URS}} [[Roman Rurua]]
|{{flagicon|SWE}} [[Roland Svensson (wrestler)|Roland Svensson]]
|{{flagicon|FIN}} [[Martti Laakso]]
|-
|68۶۸ kg
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Simion Popescu]]
|{{flagicon|YUG}} [[Sreten Damjanovic]]
|{{flagicon|URS}} [[Yury Grigoriev]]
|-
|74۷۴ kg
|{{flagicon|URS}} [[Viktor Igumenov]]
|{{flagicon|FIN}} [[Eero Tapio]]
|{{flagicon|SWE}} [[Matti Poikala]]
|-
|82۸۲ kg
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Petar Krumov (wrestler)|Petar Krumov]]
|{{flagicon|URS}} [[Omar Bliadze]]
|{{flagicon|YUG}} [[Milan Nenadic]]
|-
|90۹۰ kg
|{{flagicon|URS}} [[Alexander Yurkevich]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Venko Tsintsarov]]
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Niculae Negut]]
|-
|100۱۰۰ kg
|{{flagicon|URS}} [[Nikolai Yakovenko]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Stefan Petrov]]
|{{flagicon|SWE}} [[Lennart Eriksson (wrestler)|Lennart Eriksson]]
|-
| +100۱۰۰ kg
|{{flagicon|URS}} [[Anatoly Roshin]]
|{{flagicon|GDR}} [[Wilfried Dietrich]]