تفاوت میان نسخه‌های «فهرست مغالطه‌ها»

بدون خلاصه ویرایش
آن‌چه در زیر می‌آید، فهرستی از [[مغالطه]]‌ها یا [[سفسطه]]‌ها است.
==مغالطه‌های شکلی==
مغالطه‌های شکلی به مغالطه‌هایی گفته می‌شود که در شکل بحث می‌توان آن‌ها را دید، و نیازی به فهمیدن محتوای بحث برای پیدا کردن این نوع مغالطه‌ها نیست. {{sfn|Bunnin|Yu|2004|loc=[http://www.blackwellreference.com/public/tocnode?id=g9781405106795_chunk_g97814051067957_ss1-95 "formal fallacy"]}} تمامی مغالطه‌های شکلی نوع مشخصی از مغالطه‌های غیرپیرو[[ناپیرو]] (Non sequitur) هستند.
 
== مغالطات ابهام ==