تفاوت میان نسخه‌های «یوسف و زلیخا»

 
==چند نمونه از ابیات==
{{شعر}}
 
{{ب|که يک نیمه عمر خود کم کنم//|جهاني پر از نام رستم کنم؟//}}
{{ب|دلم گشت سير و گرفتم ملال//|هم از گيو و طوس و هم از پورزال//}}
{{ب|کنون گر مرا روز چندي بقاست//|دگر نسپرم جز همه راه راست//}}
{{ب|نگويم سخنهاي بيهوده هيچ//|نگيرم به بيهوده گفتن بسيج//}}
{{ب|نگويم دگر داستان ملوک//|دلم سير شد ز استان ملوک//}}
{{ب|دوصدزان نيرزد به يک مشت خاک//|که آن داستانها دروغ است پاک//}}
{{پایان شعر}}
 
== پانویس ==