باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
latin no
| assets = {{increase}} ۶٫۲۰۴&nbsp;میلیارد دلار <small>(۲۰۱۰)</small><ref name="10K"/>
| equity = {{decrease}} ۱٫۷۵۵&nbsp;میلیارد دلار <small>(۲۰۱۰)</small><ref name="10K"/>
| num_employees = 19٬۰۰۰۱۹٬۰۰۰ <small>(۲۰۱۰)</small><ref name="10K"/>
| homepage = {{URL|www.motorola.com}}
}}