تفاوت میان نسخه‌های «فردوسی (ابهام‌زدایی)»

بدون خلاصه ویرایش
* [[فردوسی (ایستگاه مترو)]] یکی از ایستگاه‌های مترو که در میدان فردوسی تهران قرار دارد.
* [[فردوسی و شاهنامه]] نام کتابی نوشته دکتر منوچهر مرتضوی.
* [[فردوسی: زندگی، اندیشه و شعر او]] نام کتابی پژوهشی نوشته دکتر محمدامین ریاحی.