تفاوت میان نسخه‌های «اعداد حسابی»

بدون خلاصه ویرایش
'''اعداد حسابی''' همان [[اعداد طبیعی]] هستند که [[صفر]] هم به آنها اضافه شده است.
مجموعه اعداد طبیعی {... ,۳ ,۲ ,۱} است. در این مجموعه عدد صفر وجود ندارد و با اضافه کردن آن، مجموعه اعداد حسابی- {... ,۳ ,۲ ,۱ ,0} - به وجود میآید.
و به صورتW که میان ان یک اسلاش می باشد نشان داده می شود
{{ریاضی-خرد}}
[[رده:نظریه اعداد]]
کاربر ناشناس