تفاوت میان نسخه‌های «اکسپکتورانت»

'''اکسپکتورانت''' دارای سه ترکیب دارویی گوناگون است که برآیند اثر این سه ترکیب، مایه رقیق شدن [[خلط]] و بیرون آمدن آن از [[شش]] و راه‌های هوایی می‌گردد.
 
از این سه ترکیب [[گایافنزین]] مایه کاهش چسبندگی خلط و آسان شدن خروج آن می‌شود، [[کلرفنیرآمین]] موجود دراین فرآورده بااثرهای [[آنتی هیستامین]]ی خود تاثیر می‌بخشد و [[پزودوافدرین]] بعنوان یک داروی آدرنرژیک و با اثرات [[مقلدسمپاتیکسمپاتیک]] خود، به صورت ترکیب [[ضداحتقان]] عمل می‌کند و بدین ترتیب '''اکسپکتورانت'''درنهایت مایه تسکین [[سرفه]]‌های خشک و نرم شدن مخاط شش وتخلیه [[خلط]] می‌گردد.
 
== موارد مصرف ==