تفاوت میان نسخه‌های «خبرگزاری صدا و سیما»

بدون خلاصه ویرایش
*خبر ۹:۰۰
*خبر ۱۴:۰۰
*خبر ۱۹:۰۰(۱۹:۱۵ مجله خبری)
*خبر ۲۱:۰۰
 
*خبر۲۰:۴۵(اخبار مراکز-به زبان محلی)
*خبر ۲۲:۴۵
 
== برنامه های ساخته شده ==
*مستند امام روح اله(ره)
*مستند دفاع مقدس
*صرفاًجهت اطلاع
*بالاتر از خبر
 
== منابع ==