باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
==منابع==
* {{یادکرد|فصل=|کتاب=از زبان داریوش|نویسنده=هاید ماری کخ|ترجمه=پرویز رجبی|ناشر=کارنگ|چاپ=تصویر گیلان|شهر=تهران|کوشش=|ویرایش=|صفحه=|سال=|شابک=ISBN ۹۶۴-۹۰۳۸۰-۴-۳۹۶۴۹۰۳۸۰۴۳}}